Tlačiareň VOX® PRESS vznikla v roku 1990 ako prevádzka vydavateľstva VOX®, z dôvodu sebestačnosti pri výrobe novín. Prevažnú náplň výroby tvorí dodnes kompletná výroba novinových titulov, počnúc spracovaním textov - od korektúr, cez zalomenie strán, až po ich spracovanie a výrobu do štádia expedície.

Nevyhýbame sa ani výrobe merkantilnej tlače, najmä firemného charakteru - od bežných tlačív, samoprepisovacích blokov s vlastným logom firiem, samolepiacich tlačív a štítkov, až po rôzne manuály.  

Vo vydavateľstve VOX vychádza niekoľko regionálnych periodík a celoslovenské inzertné noviny  INZERÁT. 

 

 

Pre starostov obcí máme v ponuke samostatný projekt vydávania obecných novín, pod názvom NAŠE OBCE, registrované pod hlavičkou vydavateľstva na Ministerstve kultúry SR (ev. č. EV 4791/13).  V tomto projekte ponúkame výrobu lacných obecných novín, bez  nárokov na odborné spracovanie  zo strany pracovníkov obcí, za skutočne vynikajúce ceny.  

Vyrábame aj nízke náklady pre malé obce.  Noviny sú registrované priamo našim vydavateľstvom, čo pre starostov znamená, že im nevznikajú žiadne povinnosti  spojené s ich vydávaním - zákonné registrácie, zasielanie povinných výtlačkov, štatistiky.  

V prípade záujmu sa s nami skontaktujte vox@vox.sk, resp. 0905 168 576.